Category Archives: Cosma Athonitul

Dimitrie Aslanides, Damaschin Grigoriatul – „Cuviosul Cosma Athonitul, Apostol in Zair (1942-1989) – Apusul vrăjitoriei” (pdf)

Dimitrie Aslanides şi monahul Damaschin Grigoriatul

„Cuviosul Cosma Athonitul, Apostol în Zair (1942-1989). Apusul vrăjitoriei”

Editura Egumenița

Fii credincios până la moarte, şi-ţi voi da cununa vieţii (Apoc. 2, 10).

UNCUT MOUNTAIN PRESS
Tesalonic, Grecia
London, Ontario

Pentru toţi cei care, pentru dragostea lui Hristos şi a aproapelui, „îşi urăsc viaţa în această lume” şi trăiesc pentru a propovădui Evanghelia Păcii, întru zidirea preasfintei Biserici a lui Hristos.

„Începutul misionarului îşi are semnificaţia lui, deşi, poate că nu e chiar o piatră de temelie… Începutul poate fi binecuvântat ori poate deveni binecuvântat la sfârşit. Ceea ce este important este ca dăruirea să fie sinceră şi totală, fără reţineri, cu o dispoziţie spre jertfă şi lepădare de sine, şi cu scopul de a ne lăsa oasele printre băştinaşi.”

Cuviosul Părinte Cosma Grigoriatul,
din Gânduri despre lucrarea misionară,
adunate din experienţă

CUPRINS

Prefaţă la prima ediţie grecească

Introducere la ediţia engleză

Un model de misiune în epoca lui Antihrist

Un început ascetic

Acrivia în Ortodoxie

Un principiu fundamental: Lucrarea sub binecuvântarea episcopului local

Un vizionar care a luat lucrurile cu binişorul

Un pom roditor pentru generaţiile următoare

APOSTOL ÎN ZAIR

Viaţa Cuviosului părintelui nostru Cosma Grigoriatul

Naşterea şi educaţia

Studii

Viaţa în Biserică

Şcoala tehnică şi alte îndeletniciri

Serviciul militar

Frăţia Sfânta Cruce şi alte studii

Prima perioadă a misiunii

Întoarcere în Grecia

La sfânta mănăstire Grigoriu

A doua perioadă misionară

Educaţia duhovnicească a africanilor

Ferma şi posibilităţile de creştere a animalelor

Bisericile Misiunii din regiunea Kolwezi

Călătorii în Grecia

Personalul misionar din Kolwezi

Cum a reuşit Misiunea

Amenajările şi proprietăţile Misiunii

Dragoste pentru semenii săi

Datoriile de judecător şi păstor

Samba, doctorul african

Atelierele Misiunii

Catehizare, Botez şi Căsătorie

Viaţa liturgică şi vizitele misionarilor

Traduceri în swahili

Recunoaşterea Ortodoxiei

Încercări şi experienţe dureroase

Neaşteptatul său sfârşit

Epilog

Ultimele zile ale Cuviosului părinte Cosma Grigoriatul

Kolwezi: mai, 1989

Vineri – 20 ianuarie 1989

Vineri – 27 ianuarie 1989

Luni, 30 ianuarie 1989: Sărbătoarea Sfinţilor Trei Ierarhi

CUVÂNT LA URMĂ

CUVÂNT LA URMĂ II

Fragmente din scrisorile Cuviosului părintelui Cosma Grigoriatul

Sosirea şi începuturile

Ca în Noul Testament

Dragostea şi suportul pentru mănăstire

Puterea apelor sfinţite ale Botezului

Nu nădăjduiţi în oameni, ci în Domnul Misiunii

Lupta va fi una de lungă durată

Problema hirotoniilor

Pogorârea Duhului Sfânt, ieri, azi şi în veci

Discernământ pastoral

Fragmente din cartea Cuviosului părintelui nostru Cosma Grigoriatul

Locul de acţiune

Forţele umane

Modurile şi mijloacele de realizare a evanghe-lizării

Din zona rurală spre centru

Din centru spre zona rurală

Filantropia

Viaţa liturgică

Provocările evanghelizării

Sincretism

Colonialismul contemporan

Rolul Ortodoxiei

ORTODOXIE ŞI VRĂJITORIE PE CONTINENTUL NEGRU

MOŞTENIREA

CUGETĂRI DESPRE, ŞI ÎNTÂMPLĂRI DIN VIAŢA CUVIOSULUI PĂRINTELUI COSMA

Ajutor oferit de călători

Călătorii pe drumuri mocirloase

Sărbători parohiale

Scăparea de vrăjitori

Respectul autorităţilor faţă de părintele Cosma

Munca de traducere de la Centrul Misionar

Locul de pelerinaj şi candela părintelui Cosma

Şcolile conduse de Misiunea Ortodoxă

Declaraţia de după moarte a părintelui Cosma

Cererile părintelui Cosma şi returnarea sticlei

Îndemnat să continue cu catehizarea

Copiii de la internat ne-au spus…

Preoţii zairezi ne-au spus…

Mijlocirea părintelui Cosma vindecă pe ipodiaconul Serafim Ilunga

ÎNTÂMPLĂRI ŞI RELATĂRI DESPRE VRĂJITORIE

„Este mai mare decât mine”

Cercul vicios al demonocraţiei

Înşelat de iubirea de arginţi

Preotul ortodox este foc pentru vrăjitor

Neputincios în faţa puterii lui Dumnezeu

Lovitura finală

Un tânăr vrăjitor vine la lumină

Înfrângerea unui misionar romano-catolic

Un misionar protestant primeşte o lecţie

MINUNI, NEVOINŢĂ MISIONARĂ ŞI SEMNE ALE SFINŢILOR

Vrem Troparul Sfântului Patapie

Duceţi-vă la adevărata Biserică, unde preoţii au bărbi şi sutane

Un romano-catolic este condus la adevărata Biserică

Porumbelul şi flacăra pâlpâitoare

Credinţa ta te-a mântuit

O tânără fată este readusă la viaţă

O femeie închinătoare la idoli

„Nu pe aici… Acolo e o biserică”

Un student de la internat ne-a spus…

Hoţie la parohia Sfinţilor Teodor Tiron şi Teodor Stratilat

Sfat duhovnicesc

Sfinţii sunt cu noi în toate împrejurările

Vindecat de Sfântul Teodor

Vindecată de sterilitate

Copilul trebuie să moară în biserică

O fulgerare

O epidemie de pojar

Protecţie minunată

Păziţi de holeră

„Cum se roagă ortodocşii?”

Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu… şi toate acestea se vor adăuga vouă 207

Cineva în sutană intră în biserică

Sfântul David intră în cort

O convertire minunată

O intervenţie minunată

O vizită minunată

Am văzut-o pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

Un nou Saul vine la Biserică

Îndoita vindecare a unei fete anemice

Arhanghelul Mihail în Kolwezi

O minune a Sfântului Nectarie şi a Sfintei Anastasia Romana

Obiecte sfinţite salvate din calea focului

Du-te în Biserica Ortodoxă

Credinţa noastră ortodoxă ajunge până în îndepărtata Sandoa

Aventuri în lucrarea de pastoraţie

Mai bine sărac şi ortodox decât bogat şi eretic

Mai bine sărac şi ortodox decât bogat şi musulman

MĂRTURII ALE BOTEZURILOR

Anexa 1: Kenya 239

Anexa 2: Paşi pe insula Java