„Scara” Cuviosului Ioan Scărarul, într-o nouă traducere săvârşită de Maxim Monahul (Editura Reîntregirea)

coperta SCARA 2013 BT

Sf. Ioan Scărarul – Scara, trad. din lb. greacă, Ed. Reîntregirea 2013, 451 p.

A apărut la editura „Reîntregirea” a Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba-Iuliei una din scrierile de căpătâi ale vieţii ascetice drept-slăvitoare: „Scara” Sfântului Ioan Sinaitul. Această nouă traducere, săvârşită de Maxim Monahul, şi-a propus să redea cu acrivie textul ellinesc al cărţii, completându-l totodată cu numeroase sholii care, în felurite tălmăciri, l-au împodobit de-a lungul vremii.

[Cartea poate fi comandată online de la linkul: http://goo.gl/lcb1ty ]

Genială carte” – aşa numea Arhimandritul Sofronie (Saharov) „Scara” Cuviosului Ioan Scărarul. Este părerea unui monah din veacul al XX-lea care a urcat el însuşi toate treptele duhovniceştii scări a virtuţilor, dovedind, alături de marele său povăţuitor, Sfântul Siluan Athonitul, că „Iisus Hristos ieri şi astăzi – acelaşi, şi în veci” (Evr. 13: 8).

Limba română are privilegiul de a fi cunoscut poate cele mai multe traduceri ale acestei opere clasice a ne­vo­inţei monahale creştine. Începând cu veacul al XVII-lea (traducerea „Least­viţei” Mitropolitului Varlaam este făcută înainte de anul 1613), şi până în veacul al XX-lea se cunosc în jur de zece traduceri integrale ale „Scării” din limba greacă sau neogreacă, şi aproape tot atâtea din slavonă sau rusă, marea lor majoritate rămase până azi în manuscris.

Pre­zen­ta traducere este bazată atât pe textul grecesc editat de către monahul athonit So­fronie, alcă­tuită pe baza manuscriselor de la Mănăstirea Dionisiou din Muntele Athos şi ti­pă­rită pentru întâia oară în 1883, cât şi pe ediţia Arhi­man­dritului Ignatie (Pouloupatis). Ocazional s’a consultat şi ediţia lui M. Rader din PG 88.

În privinţa sholiilor, s-au păstrat din ediţia lui M. Rader doar cele ce se referă direct la text, fiind necesare unei mai bune înţelegeri, retraducându-se după textul grecesc din ediţia lui Sofronie, care este mai inteligibil. Câteva sholii provin din ediţia româ­nească de la Neamţ, neexistând în alte locuri. La acestea s-au adău­gat un număr de sholii din ce­lelalte ediţii moderne consultate.

Deşi „Scara” a fost scrisă pentru monahii vieţuitori în chinovie, ea a fost întotdeauna citită cu deosebit folos şi de către mireni, fiind una dintre cărţile ce au influenţat hotărâtor spiritualitatea creştină, atât în Răsărit cât şi în Apus.

SCURTĂ ÎNDEMNARE, dar nu mai puţin puternică, cuprinzând în scurt cele zise mai-nainte pe larg

Suiţi-vă, suiţi-vă, fraţilor, suişuri în inimă cu osârdie puind (Ps. 83: 6), auzind pe cela ce zice: Veniţi să ne suim în muntele Domnului, şi în casa Dumnezeului nostru (Is. 2: 3), a celui ce săvârşeşte picioarele noastre ca ale cerbului, şi preste cele înalte ne pune (Ps. 17: 34), ca să biruim întru cântarea lui (Avac. 3: 19). Alergaţi, rogu-vă, împreună cu cela ce a zis: Să ne sârguim până ce vom ajunge toţi la unimea credinţei şi la cunoaşterea lui Dumnezeu, întru bărbat desăvârşit, la măsura vârstei plinirii lui Hristos (Ef. 4: 13), carele la treizeci de ani ai vârstei sale celei văzute botezându-se, a treizecea treaptă a scării celei înţelegătoare a plinit, căci dragostea este însuşi Dumnezeu: căruia se cuvine lauda, stăpânirea şi puterea, întru carele a fost, este şi va fi pricina tuturor bunătăţilor, întru vecii cei nesfârşiţi. Amin”.

Posted on 27 ianuarie 2014, in Cărți, Știri / Anunțuri and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink. Un comentariu.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: